Általános szerződési feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló a https://emlekmento-vhsdigitalizalas.hu/ címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a honlapunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 

1. Megvásárolható szolgáltatások köre

Analóg felvételek digitalizálása, archiválása tanácsadással

2.A megrendelt termék fizetésének módja

Készpénz, utánvét és banki utalással történő teljesítés: a bankszámlaszámunkat és az utalással kapcsolatos teendőket e-mailben adjuk meg.  Fizetés a megrendelés teljesítése után. Nagy mennyiségű tétel - legalább ötven órányi felvétel - rendelése esetén a vállalkozó minden esetben elóleget kér. Az előleg mértéke a megrendelés során a megrendelő által a lehetőségekből választással meghatározott adattárolás jellege alapján eltérhet.

3.Panaszok intézése

A vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A vállalkozó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a vállalkozó elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A vállalkozó a kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

4.Adatkezelés

Az oldalon nem működik webshop és adatokat az oldal nem kezel.  A honlapon található kapcsolat űrlap kizálólag adattovábbítást hajt végre az üzemeltető e-mail címére. Az űrlapba írt személyes adatokat a honlap üzemeltetője bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára. A tevékenység megrendelése minden esetben telefonon, e-mailen, vagy személyesen történik egyeztetés után. A vállalkozó a megrendelés során megadott személyes adatokkal is hasonlóan jár el. A megrendelés után a vállalkozóhoz a megrendelő által eljuttatott személyes adatokat, video és hangfelvételeket tartalmazó adathordozó tartalmát bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, a feladat elvégzése után azt haladéktalanul visszaadja a megrendelőnek, vagy kérésre és külön díj ellenében megsemmisíti azt.

A vállalkozó a feladata elvégzéséhez szükséges és rendelkezésére bocsájtott felvételeket a megbízott feladat elvégzését követően a merevlemezén egy hónapig megőrzi a megrendelőtől kért további másolatok elkészítése céljából.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.